Medlemmar

Medlemmar i SVUF Hemsida
Agrico Nordic AB www.agriconordic.com
Bjälbo Trädgård AB www.bjalbotradgard.se
Danespo AB www.danespo.com
Ekoväx i Norden AB ekovax.se
Forsbecks AB www.forsbecks.se
Föreningen Foder & Spannmål www.foderochspannmal.se
Gullviks AB www.gullviks.se
Jüri Känno Consulting  
Lantmännen Lantbruk ek.för, www.lantmannen.com
Lyckeby Starch AB www.lyckeby.com
Nordiska Potatiskompaniet npksweden.se
NoroGard www.norogard.se
Scandinavian Seed AB www.scandinavianseed.se
Skånefrö AB www.skanefro.se
Stubbetorp Potatis HB www.stubbetorppotatis.nu
Svenska Foder AB www.svenskafoder.se
Swedish Agro AB www.swedishagro.se
Syngenta Sweden AB www.syngenta.se
Unipatatas A/S www.unipatatas.dk
Varaslättens Lagerhus Ek. För. www.varalagerhus.se
   
   
STYRELSE  
   
Ordinarie Suppleanter
Johannes Åkerblom, Lantmännen (ordf.) Maria Norén, Lantmännen
Ola Sixtensson, SSD (v.ordf.) Sven Olof Bernhoff, Skånefrö
Mats Olsson Sörensson, Syngenta Maria Norén, Lantmännen
Erik Hartman, FFS Per-Magnus Johansson, Forsbecks
Niklas Ingvarsson, Sv Foder Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
Lars-Inge Nilsson, Agrico Nordic Bruno Bergmar, Bjälbo Trädgård
   
   
Revisor  
   
KPMG AB, Malmö Elisabeth Lundström
Medlemmar i SVUF Hemsida
Agrico Nordic AB www.agriconordic.com
AJ Potatis www.ajpotatis.se
Aneva Potatis  
Bjälbo Trädgård AB www.bjalbotradgard.se
Forsbecks AB www.forsbecks.se
Föreningen Foder & Spannmål www.foderochspannmal.se
Gården Partihandel AB www.gardenpartihandel.se
HZPC Kantaperuna AB www.hzpc-kantaperuna.com
Lantmännen www.lantmannen.com
Lantmännen SW Seed AB www.swseed.se
Scandinavian Seed AB www.scandinavianseed.se
Skånefrö AB www.skanefro.se
Stubbetorp Potatis HB www.stubbetorppotatis.nu
Svenska Foder AB

www.svenskafoder.se

Sveriges Stärkelseprod. Förening www.starkelse.se
Syngenta Seeds AB www.syngenta.se
   
   
STYRELSE  
   
Ordinarie Suppleanter
Anneli Kihlstrand, SW (ordf.) Claes-Göran Henriksson, SW
Johan Klingspor, SSD (v.ordf.) Per-Magnus Johansson, FFS
Ingvar Christensson, Syngenta Klas Dahl, Syngenta
Anders Dahlqvist, Agrico Lars-Inge Nilsson, Agrico
Erik Hartman, FFS Per-Magnus Johansson, FFS
Bo Hellstedt, Lantmännen Claes-Göran Henriksson, SW
Niklas Ingvarsson, Sv Foder Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
   
   
Revisor  
   
KPMG AB, Malmö Maria Isaksson
Medlemmar i SVUF Hemsida
Agrico Nordic AB www.agriconordic.com
AJ Potatis www.ajpotatis.se
Aneva Potatis  
Bjälbo Trädgård AB www.bjalbotradgard.se
Forsbecks AB www.forsbecks.se
Föreningen Foder & Spannmål www.foderochspannmal.se
Gården Partihandel AB www.gardenpartihandel.se
HZPC Kantaperuna AB www.hzpc-kantaperuna.com
Lantmännen www.lantmannen.com
Lantmännen SW Seed AB www.swseed.se
Scandinavian Seed AB www.scandinavianseed.se
Skånefrö AB www.skanefro.se
Stubbetorp Potatis HB www.stubbetorppotatis.nu
Svenska Foder AB

www.svenskafoder.se

Sveriges Stärkelseprod. Förening www.starkelse.se
Syngenta Seeds AB www.syngenta.se
   
   
STYRELSE  
   
Ordinarie Suppleanter
Anneli Kihlstrand, SW (ordf.) Claes-Göran Henriksson, SW
Johan Klingspor, SSD (v.ordf.) Per-Magnus Johansson, FFS
Ingvar Christensson, Syngenta Klas Dahl, Syngenta
Anders Dahlqvist, Agrico Lars-Inge Nilsson, Agrico
Erik Hartman, FFS Per-Magnus Johansson, FFS
Bo Hellstedt, Lantmännen Claes-Göran Henriksson, SW
Niklas Ingvarsson, Sv Foder Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
   
   
Revisor  
   
KPMG AB, Malmö Maria Isaksson