Insamlingssystemet

SVUF får varje år uppgifter från Jordbruksverket om vilka jordbruksföretag som betraktas som deklarationsskyldiga. Enligt gällande bestämmelser är alla företag med en total brukningsareal om 23,7 hektar eller däröver redovisningspliktiga. För potatisodlare gäller även en rapporterings arealgräns för odlad potatisareal - man är som potatisodlare rapporteringspliktig om odlad potatisareal är lika med eller överstiger 4,2 hektar. Detta gäller även om egendomens totala brukningsareal är mindre än 23,7 ha.

Alla jordbruksföretag som är deklarationsskyldiga kontaktas av oss. De som har uppgett sin e-postadress kontaktas via e-post, övriga får en blankett hemskickad med posten.

Deklarationen kan göras på två sätt. Antingen genom att returnera blanketten till oss eller genom att logga in på vår hemsida; www.svuf.se som är det bästa och enklaste sättet. Jordbrukaren loggar då in med sitt användar-ID och sin personliga kod som vi tillhandahåller i mail/post utskicket. Registreringen är enkel och görs i fem steg.

Licensavgiften som tas ut för hemmaproducerat utsäde ska vara lägre än avgiften för certifierat utsäde (för närvarande 70%.) För gällande avgifter, gå till fliken "Sortlista" i menyraden längs upp på sidan.

Insamlingen av licensavgifterna sker på uppdrag av de medlemmar som är sorträttsinnehavare och/eller representanter och fördelas dem emellan.

Avgifterna är en del av finansieringen för att växtförädla fram nya förbättrade sorter, framtagna med målet att uppfylla de svenska kvalitetskvav och med optimal produktivitet under svenska odlingsförhållanden.