Logga in

Fyll i uppgifterna nedan och öppna Er sida för utsädesdeklarationen. Användarnamn och inloggningsuppgifter finns på den deklarationsblankett för odlingssäsongen 2019 - 2020 vilken du fått dig tillsänd per e-post eller brevledes. Observera att inloggningskoden är unik och ny skapas varje år.  

Login

Inloggning sker