Länkar

Myndigheter och Organisationer

Jordbruksverket www.jordbruksverket.se

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) www.lrf.se

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) www.spmo.se

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) www.svenskraps.se

Gemenskapens Växtsorts Myndighet (CPVO) www.cpvo.europa.eu

European Seed Association (ESA) www.euroseeds.eu

International Seed Federation (ISF) www.worldseed.org

International Seed Testing Association (ISTA) www.seedtest.org

 

 

Övrigt

Fältforskninsenheten, SLU www.ffe.slu.se

Hushållningssällskapen www.hushallningssallskapet.se

 

Inloggning sker