Svenska Utsädesföretagens Förening

Swedish Seed Trade Association

Utsädesdeklaration odlingsåret 2015

Utsädesrapportering för skördeår 2015 är nu avslutad. Rapporteringsdelen kommer åter att öppnas i början av augusti månad för redovisning av använt utsäde, skördeår 2016.

Inloggning sker