Svenska Utsädesföretagens Förening

Swedish Seed Trade Association

Utsädesdeklaration odlingsåret 2016

Den är nu dags att rapportera er utsädesanvändning för skördeåret 2016, dvs höstsådd 2015 och /eller vårsådd 2016. Logga in på sidan med de användarnamn och lösen (sifferserie) ni har fått er tillsänd per e-post eller med brev. Observera att lösenkombination är ny varje år varför ett eventuellt sparat lösen från tidigare år inte fungerar. Följ instruktionerna för rapporteringen noggrant. Var speciellt observanta på att tryck på ’Skicka’ knappen när underlaget är komplett ifyllt.

Inloggning sker